Modlitwy

Litania do świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego, módl się za nami
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający, módl się za nami
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany, módl się za nami
Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców, módl się za nami
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków, módl się za nami
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, módl się za nami
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, módl się za nami
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary, módl się za nami
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny, módl się za nami
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony, módl się za nami
Św: Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego, módl się za nami
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny, módl się za nami

Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali, uproś nam u Boga
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali, uproś nam u Boga
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili, uproś nam u Boga
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili, uproś nam u Boga
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Andrzeju
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Nowenna do Św. Andrzeja Boboli

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...
         Panno Najświętsza, którą Św. Andrzej szczególniejszą czcią otaczał i kult Twój szerzył jako kierownik Sodalicji Mariańskich, wyjednaj przez Jego zasługi upragnioną łaskę ........................., abyśmy mogli okazując Ci taką miłość, jaką On ku Tobie pałał, kochać i naśladować, jak On, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...
         Panie Jezu Chryste, któryś taką miłością zapalał serce Św. Andrzeja, że w jej dowód zniósł najsroższe katusze męczeństwa, udziel nam przez Jego zasługi i przez Jego pośrednictwo łaski, o którą Cię prosimy ...................... Spraw również, abyśmy w miłości ku Tobie, tak jak On, nigdy nie ustawali, lecz zawsze żyli dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

 

Modlitwa o wstawiennictwo

Święty Andrzeju Bobolo,
który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
że cały się poświęciłeś na Jego służbę,
wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią!
Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie,
byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie
w zjednoczeniu z Sercem Jezusa
i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.
Amen

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Święty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków
w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać
pośród wszystkich doświadczeń
osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę
Bożego pokoju i jedności,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać
sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo,
oręduj za nami u Pana.
Amen.

 

Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli
jako Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo,
nasz wielki Patronie!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to,
że do świętych Wojciecha i Stanisława,
patronów z początku naszych dziejów,
dodał u boku Królowej Polski Ciebie.
Twoje życie dopełniło się męczeństwem
w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej,
a Twoja świętość uznana została
przy końcu drugiej Rzeczypospolitej,
której odrodzenie przepowiedziałeś.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie
patronujesz odnowie naszego życia,
tak osobistego, jak i społecznego,
żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.
Niech Twój patronat zjednoczy nas
w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa,
Twojego i naszego Pana,
który z Ojcem żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.Modlitwa Poranna

Już dzień chwalebny jaśnieje
I nową radość przynosi,
Bo Andrzej oddal swe życie
Za zjednoczenie Kościoła.

O ciesz się, polska kraino,
Że zasłużyłaś na syna,
Którego śmierć opromienia
Prawdziwej wiary wspólnotę!

Przez winę pychy rozdarto
Jedyną szatę Chrystusa,
Niech krew i miłość Andrzeja
Wybłaga jej połączenie.

Bo ileż poniósł on trudów,
By do jednego Pasterza
Zwiedzionych przywieść na powrót
I w jednej wierze zachować!

Andrzeju, Boży rycerzu,
Gdy dziś sławimy hymnami
Pamiątkę twego męczeństwa,
Oręduj w niebie za nami.

Używamy plików cookie do udoskonalania naszej witryny i Twoich doświadczeń podczas korzystania z niej. Pliki cookie używane do podstawowej obsługi tej witryny zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk